مزایای قفل پارکینگ

- صرفه جوئی در وقت وکاهش سوخت

- پایان دادن به اختلافات ناشی از پارک غیر مجاز توسط دیگران

- مدیریت پارکینگ عمومی در جهت کاهش پرسنل امنیتی

- حفظ فضای پارکینگ خصوصی و حراست از پارکینگ

- مسدود کردن فضای پارکینگ برای دیگران

- قابل نصب در انواع پارکینگ (در محیط داخلی و یا فضای باز )

- ایجاد نظم و انضباط و امنیت در فضای پارکینگ

- یکسال ضمانت وگارانتی با هلوگرام امنیتی

- کار کرد راحت و آسان

- مانعی محکم و هشدار دهنده نسبت به رانندگانی که اقدام به اشغال پارکینگ شما می نمایند

مدیریت پارکینگ :

- مهمترین مزیتی که این محصول دارد اجازه استفاده از پارکینگ خصوصی را به دیگران نمی دهد به عبارتی هیچ کسی به جز مالک پارکینگ نمی تواند از محوطه پارکینگ استفاده نماید . لذا مدیریت پارکینگ پیوسته در اختیار مالک پارکینگ می باشد

قابل استفاده در محل سکونت وکار

ایجاد محیط ضد سرقت خودرو :با نصب این محصول در محیط پارکینگ ایجاد سیستم ضد سرقت خودرو (از نوع تاخیری ) می گردد. بدین صورت که سارقان خودرو در صورت سرقت خودرو یا باید این محصول را جابه جا کنند و یا اقدام به شکستن قفل آن نمایند که همین امر باعث ایجاد سروصدا و تاخیر و اخلال در کار آنان شده و مانع سرقت خودرو می گردد.

عدم تنش بین استفاده کننده گان از پارکینگها

 عدم احساس نگرانی از اشغال پارکینگ خود توسط دیگران و . . .

آرامش امنیت و خیالی آسوده با نصب قفل پارکینگ